Zrušenie predplatného

Svoje predplatné môžete jednoducho zrušiť, a to prostredníctvom formulára uvedeného nižšie. Prosím, vyplňte svoje údaje.

icon

icon Tieto údaje nájdete v poslaných faktúrach. Zavrieť poznámku

icon

icon Názov produktu alebo odkaz na predplatné nájdete v potvrdení objednávky alebo vo svojom zákazníckom účte, ak ho máte. Zavrieť poznámku

Charakter odstúpenia

Už nemáte o predplatné záujem? Môžete ho kedykoľvek zrušiť - bez udania dôvodu a bez záväznej lehoty.

Máte právo na mimoriadne odstúpenie, napríklad ak by sme chceli zmeniť naše VOP týkajúce sa Vášho predplatného alebo ceny Vášho predplatného vo Váš neprospech. O tejto skutočnosti Vás budeme informovať 45 dní vopred e-mailom.

icon

icon Tieto údaje nájdete v poslaných faktúrach. Zavrieť poznámku